" />

RCWings

Zagi and delta wings

PRVI LET SA ZAGIJEM

Spremni za prvi let sa ZAGIJEM ???

  

PAŽNJA !!!

ZAGI NIJE IGRAČKA, NEPRAVILNIM

RUKOVANJEM MOŽETE OZLJEDITI SEBE ILI

DRUGE

 

 

Zamolite nekog iskusnijeg modelara da vam prije leta pregleda ZAGI kako tijekom leta ne bi bilo poteškoća.

Bilo bi dobro da iskusniji modelar poleti model radi podešavanja u zraku a poslije vašeg leta ( borbe ) i sleti model.

 

 

Sljedite ove kratke upute :

 

1. Uvjerite se da je palica gasa na vašoj  stanici u najnižem položaju.

2. Uključite stanicu

3. Priključite bateriju na ZAGI

4. Provjerite da li sve komande rade kako treba ( gledano sa stražnje strane )   

  povucite desnu palicu prema sebi   =   oba elevona bi se trebala dići gore
  gurnite desnu palicu od sebe            =   oba elevona bi se trebala spustiti dolje
  gurnite desnu palicu desno               =   lijevi elevon ide dolje, desni ide gore 
  gurnite desnu palicu lijevo                =   lijevi elevon ide gore, desni ide dolje

 

5. Otiđite na što veću livadu na kojoj nema šetaća, djece ili kučnih ljubimaca.

6. Izvršite podešavanje ( trimanje ) u jedrenju, primite ZAGI za nos držeći ga iznad glave ili bočno za

    krilo te ga bacite ravno ili max. 10 stupnjeva u vis i u smjeru iz kojega puše vjetar ( ne uključujte      motor )

    Kad ste podesili model i dobili ravnu putanju leta bez zanošenja u stranu, propinjanja ili naglog obrušavanja

    spremni ste za let sa motorom. Nikako ne pokušavajte letiti sa punim gasom jer vrlo lako možete izgubiti

    kontrolu nad modelom pa tako i sam model ( još ste početnik zar ne? ).

 

                                                                  IZBAČAJ PREKO NOSA                                                         IZBAČAJ BOČNO

                                                                         

                                                                       

                                                                                                                                                                   

 Ili recimo ovako:

 

 

HJGjviXg8xE               kjCt2xmDebs

 

Jedan vrlo pučan video od ekipe iz Crashtesthobby-a

 WPDFF14at5A

          

7. Upamtite da ne letite u prvom licu ( niste u ZAGIJU ) i kontrole nagiba će vam biti suprotne u slučaju kada krilo

    leti prema vama. Naravno, sa više letova i taj problem će nestati i let će biti rutinski.

8. Nakon nekoliko kraćih letova i privikavanje na komande u letu brzo čete uvježbati osnove leta. Za početak 

    nastojte letiti model u širokim radijusima sa laganim prelazima na osmicu kako bi dobili osjećaj upravljanja.

9. Poljetanje i sljetanje se uvijek raditi "U VJETAR" 

10. Uz trud i vježbu i Vi čete biti pravi ZAGI majstor-pilot.

 

Plavi