" />

RCWings

Zagi and delta wings

Forum i RADIONICE

Post Reply
Forum Home > Elektronika > Motori i regulatori

rcwings
Site Owner
Posts: 309

Istosmjerni motori


Istosmjerni motor je elektromehanički uređaj koji istosmjernu strujupretvara u rotacijsko gibanje. Ukoliko se rotor istosmjernog motoramehanički spoji s izvorom rotacijskog gibanja (motor s unutarnjimsagorijevanjem, turbina, i sl.) na izvodima će se inducirati napon, prema pravilu desne ruke, čime je realiziran istosmjerni generator.

Najjednostavniji istosmjerni motor je 1821. godine otkrio Michael Faraday. Taj se motor sastojao od slobodnog zavoja žice koji je slobodno plutao na sloju žive, a u čijem se središtu nalazio magnet. Kada se kroz zavoj žice propustila istosmjerna struja oko zavoja se stvorilo magnetsko polje uslijed čega se žica počela okretati oko magneta.

Istosmjerni motor, eng. DC motor, kakav danas poznajemo slučajno je 1873. godine otkrio Zénobe Gramme kada je na dinamo koji je proizvodio struju spojio drugi dinamo koji se počeo okretati kao motor.

Klasični istosmjerni motor se sastoji od rotirajuće armature koja jeoblikovana u obliku elektromagneta s dva pola i od statora kojega činedva permanentna magneta. Krajevi namota armature spojeni su narotacijski prekidač, komutator, koji prilikom svakog okretaja rotora dvaput mijenja smjer toka struje kroz armaturni namot stvarajući tako moment koji zakreće rotor. Protjecanjem istosmjerne struje kroz vodič koji se nalazi u magnetskom polju stvara se, prema pravilu lijeve ruke, sila koja zbog svog hvatišta, koje se nalazi izvan osi rotacijerotora, stvara moment koji zakreće rotor. Električna veza između rotorai izvora istosmjerne struje se ostvaruje tako da se izvor istosmjernestruje spoji na grafitne četkice koje kližu po komutatoru. Prilikomprelaska četkice s jedne na drugu lamelu komutatora postoji trenutakkada se izvor nalazi u kratkom spoju uslijed čega dolazi do iskrenjačetkica.

Iskrenje četkica dovodi do polaganog uništavanja grafitnih četkica,ali i do oksidacije i trošenja komutatora, pa je to glavni nedostatakove vrste motora. Iskrenje se pojačava ukoliko se povećava: brzinaokretanja motora, napon, opterećenje, odnosno struja kao posljedicapovećanja napona ili opterećenja. Iskrenje osim samog uništavanjakomutatora i četkica za posljedicu ima i stvaranje čujnog i električnogšuma.

Brzina okretanja istosmjernog motora ovisi o kombinaciji napona istruje koji teku kroz armaturu, te o opterećenju. Brzina motoraproporcionalna je naponu, dok je moment proporcionalan struji. Upravozbog ovih svojstava se istosmjerni motor vrlo često koristi uelektromotornim pogonima koji zahtijevaju upravljanje brzinom(zahvaljujući razvoju energetske elektronikepojednostavilo se upravljanje brzinom i ostalih vrsta elektromotora).Brzina motora se može mijenjati promjenom otpora armature, koje seizvodi dodavanjem vanjskog promjenjivog otpora spojenog u seriju s izvorom, ili korištenjem promjenjivog naponskog izvora.


Izgled klasičnog istosmjernog el. motora sa četkicama

Motori bez četkica


Zbog nedostataka koje uzrokuje komutator u novije vrijeme razvijen je istosmjerni motor bez četkica (eng. brushless) koji na rotoru ima permanentni magnet, dok se kroz statorske namotepropušta struja koja dovodi do zakretanja rotora. Strujom koja prolazi kroz statorske namote se upravlja elektroničkim sklopom (ESC), tzv.elektroničkim komutatorom ili inverterom, koji zamjenjuje klasični komutator. Da bi se moglo ispravno odrediti kroz koji namot će elektronički komutator poslati struju, i struju kojeg smjera, takav motor mora imati senzor položaja rotora na osnovu čega se upravlja radom samog komutatora.

Brushless motori imaju (3 izvoda)  za napajanje i to je prva vizualna razlika od motora sa četkicama

(2 izvoda )Izgled brushless motora ( inruner i outruner )


         

 


 

Glavne prednosti brushless motora su:


1. Jednostavnija konstrukcija

2. Težina ( beskontaktni motori su lakši )

3. Iskoristivost

4. Snaga

5. Vijek trajanja
ESC - electronic speed controler ( elektronska regulacija brzine ) Elektronska regulacija brzine, ili ESC služi u radio modelima za napajanje prijemnika i servoa ( 5V )

te pogonskog motora.

Večina ESC-a u sebi ima ugrađen limiter napona od 5V ( izlaz za prijemnik ) i regulacioni izlaz za pogon npr.

brushless motora ( 7,4 - 22,2V )

ESC-i koji rade na višim naponima i strujama zahtjevaju i BEC da bismo moglinapajati prijemnik i servoe a da ne moramo koristiti posebnu bateriju.

 BECBattery Eliminator Circuit a funkcija mu je da napon pogonske baterije snizi na 4,8V-5V da se mogu napajati prijemnik i servoi.

Da nema njega trebalo bi koristiti zasebnu bateriju za napajanje prijemnika i servoa.


--

Plavi

January 9, 2010 at 12:00 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.

RCWINGS


Upcoming Events

No upcoming events

FlyFreak forum

Cakovec RC Flying


Jazz-copter


Krila kanala Forum

KRILA KANALA

Hobby-Tec Technology Co.Ltd

Vrijeme danas
Vrijeme sutraWebs Poll

Satelitska snimka